Untitled Post.

Friday, March 13, 2009


Galing sa puso,

Paakyat sa utak.

Tumitibok.

May sariling buhay.

Nais kumawala.

Sa kahit anong paraan.

Itong mga salita.

Sabihin mo.

Isulat mo.

Kahit ano.

Basta palayain mo.

<---Okay. This came to me last night. Strings of words. Insomnia attack again.

Basta all I want to do is write. Anything. Grr. Ginugulo ako ng mga salitang may sariling buhay. Nakakaloka. Maybe I'll add something to this next time. Don't you guys think it's kinda bitin?

You Might Also Like

0 comments